RUST je reklamní agentura, jejíž srdce tvoří kreativní tým hledající skutečně silné, jedinečné myšlenky. Takové myšlenky, které spojují hlubokou pravdu o lidech s pravdou o produktu nebo službě. Myšlenky, které přesahují aktuální trendy a které osloví lidi dnes i za deset let.

Silné myšlenky totiž obstojí v každém kontextu a najdou si cestu do jakýchkoli médií. Pokud takové myšlenky hledáte, ozvěte se.

Aleš Klemperer _ +420 602 375 606 _ ales@rust.cz

 

RUST is an advertising agency whose core team consists of creative people seeking truly unique and powerful ideas. Ideas combining deep truths about people with truths about products or services. Ideas that transcend current trends, stirring the hearts and minds of people today as well as ten years from now.

Powerful ideas work in every context and find their way into any medium. If you seek such ideas, let us know.